Als overleg, campagne en lobby onvoldoende helpen. Als er geen andere mogelijkheid is om op te komen voor mensenrechten. Dan vraagt het publiek belang om juridische interventie. Het Public Interest Litigation Project (PILP) is het onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)  dat zich richt op strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.