Als overleg, campagne en lobby onvoldoende helpen. Als er geen andere mogelijkheid is om op te komen voor mensenrechten. Dan vraagt het publiek belang om juridische interventie. Het Public Interest Litigation Project (PILP), een onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), verkent de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.