Projectraad

Het Public Interest Litigation Project (PILP) wordt, gevraagd en ongevraagd, geadviseerd door een projectraad bestaande uit prominente deskundigen uit verschillende disciplines: de academische wereld, de advocatuur, het maatschappelijk middenveld en de journalistiek. De gemeenschappelijke noemer van de raadsleden is hun bewezen kennis van en inzet voor de mensenrechten in Nederland.

Samenstelling

De projectraad bestaat uit:

Adviseurs PILP

  • prof. mr. Tom Barkhuysen, Universiteit Leiden, Stibbe
  • prof. dr. Alex Brenninkmeijer, Hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat, Universiteit Utrecht
  • em. prof. mr. Jenny Goldschmidt, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), Universiteit Utrecht
  • dr. Jeff Handmaker, Institute of Social Studies (ISS), Erasmus Universiteit Rotterdam
  • mr. Nani Jansen Reventlow, mensenrechtenadvocaat bij Doughty Street Chambers en fellow bij Harvard’s Berkman Klein Center
  • mr. Folkert Jensma, NRC Handelsblad

Dagelijks bestuur PILP

  • mr. Nani Jansen Reventlow, mensenrechtenadvocaat bij Doughty Street Chambers en fellow bij Harvard’s Berkman Klein Center
  • mr. dr. Eva Rieter, Radboud Universiteit, Senior Researcher & Assistant Professor International Human Rights Law/Public International Law
  • mr. Herman Veerbeek, penningmeester en bestuurslid NJCM

In de projectraad nemen maximaal negen personen deel. De projectraad bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende leden. De projectraad is samengesteld door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de initiatiefnemer van het PILP.

Adviseurs

De niet-uitvoerende raadsleden (non-executive project board members) vormen de klankbordgroep voor het PILP. De voornaamste taak van deze raadsleden is om de projectcoördinator en het dagelijks bestuur van het PILP te helpen om weloverwogen keuzes te maken bij de selectie van zaken die onder de vlag van het PILP zullen worden opgepakt, de zogenaamde geselecteerde zaken (adopted cases). Naast deze essentiële rol in het besluitvormingsproces staat het de raadsleden vrij om ook ongevraagd advies te geven over alle andere kwesties die (kunnen) raken aan het project. Zij nemen op persoonlijke titel deel in de projectraad.

Dagelijks bestuur

De uitvoerende raadsleden (executive project board members), afgevaardigden uit het NJCM-bestuur, zijn samen met de uitvoerend directeur van het NJCM verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het PILP. Zij staan allen in direct contact met elkaar en de projectcoördinator om het project vorm te geven. Deze raadsleden leggen verantwoording af aan het bestuur van het NJCM.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+