Medewerkers

Litigation director en advocaat in dienstbetrekking

mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en daarmee verantwoordelijk voor het PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Klaas ook als advocaat op. Hij is advocaat in dienstbetrekking bij het PILP-NJCM.

Jelle Klaas heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van procederen voor mensenrechten in Nederland door zijn werk als advocaat. Hij heeft 15 jaar als advocaat bij de Fischer Groep gewerkt, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden, waaronder de succesvolle procedure bij het Europees Comité voor Sociale rechten in de zaak van de Europese Protestantse Kerk tegen Nederland.

Daarnaast deed Klaas voor Fischer Advocaten high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Klaas voltooide de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University. Ook bezocht hij, en leerde van, verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met strategisch procederen.

Klaas geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.
Hij is te volgen op Twitter onder @AdvocaatKlaas.

Advocaat in dienstbetrekking

mr. Merel Hendrickx is advocaat in dienstbetrekking bij het PILP-NJCM. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook vervult zij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Hendrickx ook als advocaat op.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel Hendrickx internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel Hendrickx stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.

Advocaat in dienstbetrekking

mr. Rosa Beets werkt als advocaat in dienstbetrekking bij het PILP-NJCM. Zij coördineert inhoudelijke dossiers van het PILP, bereidt strategische procedures voor, onderhoudt contact met cliënten en partners, en treedt in sommige procedures op als advocaat. Ook verricht zij juridisch onderzoek en geeft zij juridisch advies aan het netwerk van het PILP-NJCM. Daarnaast onderzoekt ze de mogelijkheden tot strategisch procederen op nieuwe onderwerpen en dossiers.

Eerder werkte Rosa als paralegal bij het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, en deed zij ervaring op met strategisch procederen bij het European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlijn. Daar richtte zij zich met name op procederen op het gebied van bedrijven en mensenrechten.


Coördinator Operationele Zaken & Ontwikkeling

Laura Wennekes is coördinator operationele zaken & ontwikkeling bij het PILP-NJCM. In deze rol is zij verantwoordelijk voor alle externe relaties en externe communicatie, fondsenwerving en de operaties van het PILP. Ook signaleert en coördineert zij (nieuwe) projecten en evenementen die aansluiten bij de procedures van het PILP.

Laura heeft voordat zij begon bij het PILP gewerkt bij Allen&Overy, Natuurmonumenten en Stichting !Woon. Daarnaast heeft zij een juridische master in de richting van International Security afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Naast haar werk is Laura actief als bestuurslid bij Amnesty International Nederland.Project-Assistent

Nadia Bosma is Project-Assistent bij het PILP-NJCM. In deze rol biedt zij

ondersteuning bij alle interne en externe communicatie. Daarnaast zal zij zich voornamelijk bezig houden met organisatorische en administratieve taken.

Nadia studeert aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is bezig om haar juridische master Strafrecht af te ronden. Tijdens haar studie houdt zij zich daarnaast bezig met het familie- en jeugdrecht. Voordat zij begon als Project-Assistent bij het PILP-NJCM heeft zij verschillende functies op de universiteit mogen bekleden. Zij heeft zich met veel plezier ingezet voor de Studentenraad en heeft ondersteuning geboden bij onderzoek op de afdeling Strafrecht.

Tekst

Tekst

Tekst