Medewerkers

Litigation director en advocaat in dienstbetrekking

mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en daarmee verantwoordelijk voor het PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Klaas ook als advocaat op. Hij is advocaat in dienstbetrekking bij het PILP-NJCM.

Jelle Klaas heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van procederen voor mensenrechten in Nederland door zijn werk als advocaat. Hij heeft 15 jaar als advocaat bij de Fischer Groep gewerkt, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden, waaronder de succesvolle procedure bij het Europees Comité voor Sociale rechten in de zaak van de Europese Protestantse Kerk tegen Nederland.

Daarnaast deed Klaas voor Fischer Advocaten high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Klaas voltooide de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University. Ook bezocht hij, en leerde van, verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met strategisch procederen.

Klaas geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.

Jelle Klaas is al verder jarenlang actief voor het NJCM. Hij is te volgen op Twitter onder @AdvocaatKlaas.

Advocaat in dienstbetrekking

mr. Merel Hendrickx is advocaat in dienstbetrekking bij het PILP-NJCM. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook vervult zij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Hendrickx ook als advocaat op.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel Hendrickx internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel Hendrickx stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.

Jurist

Rosa Beets is jurist bij het PILP-NJCM. Zij signaleert potentiele zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt dossiers aan. Ook is zij verantwoordelijk voor juridisch onderzoek en advies.

Eerder werkte Rosa als paralegal bij het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, en deed zij ervaring op met strategisch procederen door middel van een legal traineeship bij het European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlijn. Daar richtte zij zich met name op procederen op het gebied van bedrijven en mensenrechten.

Als zelfstandig juridisch onderzoeker werkte zij daarnaast aan verschillende zaken op het gebied van mensenrechten en milieu voor advocaat Phon van den Biesen (Advocatenkantoor Van den Biesen), en deed zij onderzoek in opdracht van Amnesty International Nederland.

Tijdens haar studie (Research Master Public International Law aan de Universiteit van Amsterdam) was Rosa bij het PILP betrokken als project assistent en als dossierhouder, en als vrijwilliger voor het NJCM.

Juridisch secretaris

Laura Wennekes is juridisch secretaris bij het PILP-NJCM. Zij verzorgt het eerste contact met cliënten, behandelt binnengekomen verzoeken en ondersteunt advocaten en juristen in hun werkzaamheden. Daarnaast is zij samen met de litigation director verantwoordelijk voor de operationele zaken van het PILP.

Laura heeft voordat zij begon bij het PILP gewerkt als ondersteuner bij Allen&Overy, Natuurmonumenten en Stichting !Woon. Daarnaast heeft zij recentelijk een juridische master in de richting van International Security afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In haar vrije tijd is Laura actief als bestuurslid bij Amnesty International Nederland en doet zij (pro bono) juridisch onderzoek voor het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart.

Tekst

Tekst

Tekst