Medewerkers

Projectcoördinator van het PILP is mr. Jelle Klaas. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door projectmedewerker mr. Merel Hendrickx en projectassistent Merve Kaya.

Projectcoördinator

mr. Jelle Klaas is de projectcoördinator van het PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Klaas ook als advocaat op.

Jelle Klaas heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van procederen voor mensenrechten in Nederland door zijn werk als advocaat. Sinds 2004 werkt hij als advocaat bij de Fischer Groep, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden, waaronder de succesvolle procedure bij het Europees Comité voor Sociale rechten in de zaak van de Europese Protestantse Kerk tegen Nederland.

Daarnaast deed Klaas voor Fischer Advocaten high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Klaas voltooide de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University. Ook bezocht hij, en leerde van, verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met strategisch procederen.

Klaas geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.

Jelle Klaas is al verder jarenlang actief voor het NJCM. Hij is te volgen op Twitter onder @AdvocaatKlaas.

 

Projectmedewerker

mr. Merel Hendrickx is de projectmedewerker bij het PILP. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook is ze verantwoordelijk voor communicatie, financiën en office management.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel Hendrickx internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel Hendrickx stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.

Projectassistent

Merve Kaya is project assistent bij het PILP. Zij ondersteunt mr. Jelle Klaas en mr. Merel Hendrickx bij hun werkzaamheden en voert juridische onderzoeken uit.

Merve zit momenteel in de afstudeerfase van de master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast studeert zij European Law, met een focus op mensenrechten. Naast haar studie heeft zij gewerkt op de juridische afdeling van Robeco en heeft zij een stage gelopen op de afdeling Europees recht bij Van Doorne, een van de vooraanstaande advocatenkantoren in Nederland.

Ook is Merve betrokken geweest bij verschillende maatschappelijke projecten. Ze heeft in het bestuur gezeten van een stichting die educatieve begeleiding biedt aan leerlingen uit achterstandswijken in Nederland. Voorts heeft zij deelgenomen aan een uitwisselingsprogramma in Maleisië met AISEC in de University of Nottingham Malaysia Campus waarbij ze zich heeft ingezet voor de educatieve ontwikkeling van kansarme jongeren. Ook deed zij daar mee aan verschillende vrijwilligersprojecten. Daarnaast is zij vrijwilliger geweest bij VluchtelingenWerk en Stichting Oikos.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+