Medewerkers

Projectcoördinator van het PILP is mr. Jelle Klaas. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door projectmedewerker mr. Merel Hendrickx en projectassistent Daniël van Dijk.

Projectcoördinator

mr. Jelle Klaas is de projectcoördinator van het PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Klaas ook als advocaat op.

Jelle Klaas heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van procederen voor mensenrechten in Nederland door zijn werk als advocaat. Sinds 2004 werkt hij als advocaat bij de Fischer Groep, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden, waaronder de succesvolle procedure bij het Europees Comité voor Sociale rechten in de zaak van de Europese Protestantse Kerk tegen Nederland.

Daarnaast deed Klaas voor Fischer Advocaten high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Klaas voltooide de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University. Ook bezocht hij, en leerde van, verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met strategisch procederen.

Klaas geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.

Jelle Klaas is al verder jarenlang actief voor het NJCM. Hij is te volgen op Twitter onder @AdvocaatKlaas.

 

Projectmedewerker

mr. Merel Hendrickx is de projectmedewerker bij het PILP. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook is ze verantwoordelijk voor communicatie, financiën en office management.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel Hendrickx internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel Hendrickx stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.

Projectassistent

Daniël van Dijk is project-assistent bij het PILP. Hij ondersteunt mr. Jelle Klaas en mr. Merel Hendrickx bij hun werkzaamheden en voert juridische onderzoeken uit.

Daniël zit in de afstudeerfase van de opleiding International Human Rights and Migration Law aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast volgt hij de master International Economics and Development, en heeft een pre-master Bedrijfskunde gevolgd.

Naast activiteiten te hebben uitgevoerd bij diverse juridische (faculteits)verenigingen is Daniël verschillende jaren actief geweest bij de studentenafdeling Amnesty International in Nijmegen, waarvan één jaar als voorzitter. Daarnaast heeft hij vrijwilligerswerk verricht voor Warchild, Oxfam Novib, Greenpeace en Artsen Zonder Grenzen.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+