Medewerkers

Mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en verantwoordelijk voor het PILP. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door projectmedewerker mr. Merel Hendrickx en projectassistent Arman Hama.

Litigation director

mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en daarmee verantwoordelijk voor het PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Klaas ook als advocaat op.

Jelle Klaas heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van procederen voor mensenrechten in Nederland door zijn werk als advocaat. Sinds 2004 werkt hij als advocaat bij de Fischer Groep, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden, waaronder de succesvolle procedure bij het Europees Comité voor Sociale rechten in de zaak van de Europese Protestantse Kerk tegen Nederland.

Daarnaast deed Klaas voor Fischer Advocaten high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Klaas voltooide de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University. Ook bezocht hij, en leerde van, verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met strategisch procederen.

Klaas geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.

Jelle Klaas is al verder jarenlang actief voor het NJCM. Hij is te volgen op Twitter onder @AdvocaatKlaas.

 

Projectmedewerker

mr. Merel Hendrickx is de projectmedewerker bij het PILP. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook is ze verantwoordelijk voor communicatie, financiën en office management.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel Hendrickx internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel Hendrickx stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Projectassistent

Arman Hama is de projectassistent bij het PILP. Daarbij ondersteunt hij de litigation director en de projectmedewerker bij hun werkzaamheden. Daarnaast verricht hij kleine juridische onderzoeken voor mensenrechtendossiers.

Momenteel studeert Arman Hama in het derde jaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn functie als projectassistent bij het PILP heeft hij onder andere gewerkt als studentvoorlichter bij de Universiteit Utrecht en vrijwilligerswerk gedaan als juridisch adviseur bij ACTA Rechtshulp, waarin hij juridisch advies verleende aan mensen met een bescheiden inkomen. Verder heeft Arman Hama gedurende zijn studie aan de Washington University gestudeerd in de Verenigde Staten waar hij mensenrechtelijke vakken heeft gevolgd.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+