Medewerkers

Mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en verantwoordelijk voor het PILP. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door projectmedewerkers mr. Merel Hendrickx en mr. Daun Hwang.

Litigation director en advocaat in dienstbetrekking

mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en daarmee verantwoordelijk voor het PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Klaas ook als advocaat op. Hij is advocaat in dienstbetrekking bij het PILP-NJCM.

Jelle Klaas heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van procederen voor mensenrechten in Nederland door zijn werk als advocaat. Hij heeft 15 jaar als advocaat bij de Fischer Groep gewerkt, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden, waaronder de succesvolle procedure bij het Europees Comité voor Sociale rechten in de zaak van de Europese Protestantse Kerk tegen Nederland.

Daarnaast deed Klaas voor Fischer Advocaten high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Klaas voltooide de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University. Ook bezocht hij, en leerde van, verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met strategisch procederen.

Klaas geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.

Jelle Klaas is al verder jarenlang actief voor het NJCM. Hij is te volgen op Twitter onder @AdvocaatKlaas.

Projectmedewerker en advocaat in dienstbetrekking

mr. Merel Hendrickx is projectmedewerker bij het PILP. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook vervult zij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Hendrickx ook als advocaat op. Zij is advocaat in dienstbetrekking bij het PILP-NJCM.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel Hendrickx internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel Hendrickx stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.

Projectmedewerker

Daun Hwang is projectmedewerker bij het PILP. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook is zij verantwoordelijk voor juridisch onderzoek en advies.

Daun Hwang heeft als case lawyer bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg gewerkt. In de vier jaren die zij daar werkte beoordeelde zij klachten tegen Nederland en schreef zij concept-uitspraken over vermeende schendingen van het EVRM. Zo heeft zij meegewerkt aan o.a. de zaak Garib, over het recht op vrije keuze van huisvesting en de Rotterdamwet; de zaak Baydar, over het motiveringsvereiste bij een afwijzing van een verzoek tot verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Unie en de zaak Hunde, over het recht van ongedocumenteerde migranten op basisvoorzieningen.

Daarnaast heeft Daun Hwang veel ervaring opgedaan in het strafrecht. Zij was bijvoorbeeld een aantal jaren werkzaam als senior juridisch medewerker bij de strafsector van het Gerechtshof Amsterdam. Daar nam zij deel aan de beraadslaging met rechters, schreef zij concept-arresten en verrichtte zij onderzoek. Naast grootschalige (gewelds)misdrijfzaken werkte zij aan financieel-economische strafzaken.

Tijdens haar studie rechten liep Daun Hwang stage bij het Joegoslavië Tribunaal (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) waar zij aan de Srebrenica genocide zaak (Popović et al.) werkte.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+