Medewerkers

Mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en verantwoordelijk voor het PILP. Hij wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door projectmedewerker mr. Merel Hendrickx en interim projectmedewerker Marjolein Kuijers.

Litigation director en advocaat

mr. Jelle Klaas is de litigation director van het NJCM en daarmee verantwoordelijk voor het PILP. Hij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Verder vervult hij een belangrijke uitvoerende rol ten aanzien van het coördineren en het onderhouden van contact met alle betrokkenen. In sommige procedures van PILP treedt Klaas ook als advocaat op. Hij is advocaat in dienstbetrekking bij het NJCM.

Jelle Klaas heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van procederen voor mensenrechten in Nederland door zijn werk als advocaat. Hij heeft 15 jaar als advocaat bij de Fischer Groep gewerkt, een kantoor gespecialiseerd in sociaaleconomische mensenrechten. Het kantoor voerde onder andere talloze procedures over het recht op ‘bed, bad, brood’ voor ongedocumenteerden, waaronder de succesvolle procedure bij het Europees Comité voor Sociale rechten in de zaak van de Europese Protestantse Kerk tegen Nederland.

Daarnaast deed Klaas voor Fischer Advocaten high profile anti-discriminatiezaken. Te denken valt aan de zaak over de uitsluiting van mensen van Iraanse afkomst van opleidingen en instellingen, de zaak van de ongedocumenteerde jongen die geen stage mocht lopen en de zaak van het Volendamse meisje dat niet naar school mocht met haar hoofddoek om.

Klaas voltooide de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University. Ook bezocht hij, en leerde van, verschillende buitenlandse organisaties die zich bezighouden met strategisch procederen.

Klaas geeft regelmatig gastcolleges aan studenten en trainingen voor NGO’s over strategisch procederen voor mensenrechten.

Jelle Klaas is al verder jarenlang actief voor het NJCM. Hij is te volgen op Twitter onder @AdvocaatKlaas.

 

Projectmedewerker

mr. Merel Hendrickx is de projectmedewerker bij het PILP. Zij signaleert potentiële zaken, onderzoekt de mogelijkheden tot strategisch procederen en legt de dossiers aan. Ook is ze verantwoordelijk voor communicatie, financiën en office management.

Voor haar werk bij het PILP, studeerde Merel Hendrickx internationaal recht, met een focus op mensenrechten en internationaal milieurecht. Zij volgde een stage bij Paulussen Advocaten voor Roger Cox, een van de advocaten van de Urgenda-zaak (over klimaatverandering). Hier deed zij onderzoek en schreef een adviesrapport met betrekking tot mensenrechten en de rechten en belangen van toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.

Ook heeft Merel Hendrickx stage gelopen bij de afdeling Politieke Zaken, Cultuur en Media van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika. Zij bood inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ‘Public Diplomacy Programme on Peace & Justice’. Het programma bracht een delegatie van rechters, presidenten en secretarissen-generaal van internationale gerechtshoven en tribunalen uit Den Haag naar Zuid-Afrika,voor een dialoog over vrede en gerechtigheid en om kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Interim projectmedewerker

Marjolein Kuijers is de interim projectmedewerker van het PILP.

Marjolein is sinds 2016 betrokken bij het PILP als dossierhouder op het Recht op Betoging en werkte mee aan verschillende zaken, waaronder de procedure tegen de gemeente Sittard-Geleen over censuur. Ook heeft zij een team opgezet van legal observers. Dit zijn juridische waarnemers die toezien op de naleving van het recht op betoging tijdens demonstraties, waarbij Marjolein eveneens de aanwezigheid van het team bij demonstraties coördineert.

Sinds het begin van 2016 is Marjolein lid van het SMX Collective dat als doel heeft de internationale gemeenschap te betrekken bij het bevorderen van mensenrechten in Mexico. Voordat Marjolein bij het PILP begon werkte ze een aantal jaar voor een Mexicaanse NGO waar ze het vredesnetwerk in Chiapas coördineerde. Ze studeerde internationale betrekkingen, mensenrechten en Latijns-Amerikaanse studies in Utrecht, en heeft een aanvullende master mensenrechten gevolgd in Argentinië.

Tijdens haar master in Argentinië werkte ze kort bij CEJIL, een internationale mensenrechtenorganisatie die strategisch procedeert voor het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast voltooide Marjolein de Strategic Human Rights Litigation cursus aan de Central European University.

 

Project assistent

Julie Albers is de project assistent van het PILP. Zij biedt algehele ondersteuning aan het werk van de litigation director en projectmedewerker, en voert juridische onderzoeken voor de mensenrechtendossiers uit.

Voor haar stage bij het PILP liep Julie stage bij de Nederlandse Ambassade in Tanzania. Hier fungeerde zij als spin in het web, met een focus op de politieke en mensenrechtelijke werkzaamheden van de ambassade. Daarna liep Julie stage bij het United Nations International Residual Mechanism for Criminal Tribunals in Den Haag, in de ‘Office of the Prosecutor’.

Julie heeft een dubbele bachelor in Liberal Arts & Sciences en Rechtsgeleerdheid. Hiervoor studeerde zij een semester aan de University of California Santa Barbara. Haar bachelor scriptie schreef zij over staatloosheid in Nederland, en de (ontbrekende) overeenstemming van nationale regelgeving met internationale verdragen. Daarnaast deed Julie een master in Public International Law met een focus op mensenrechten. Ze schreef haar scriptie geïnspireerd op de Urgenda-zaak, getiteld: ‘Human Rights and Climate Change – Protecting the Right to Life of Individuals of Present and Future Generations’, waarvoor zij onlangs de J.P.A. François Prijs won.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+