Advocaten in dienstbetrekking

Bij het PILP werken advocaten in dienstbetrekking van het NJCM. Zij staan het NJCM bij in gerechtelijke procedures. Ook kunnen zij andere maatschappelijke organisaties of groepen bijstaan, die dezelfde doelen nastreven als de statutaire doelstellingen van het NJCM.

Mr. J. Klaas staat geregistreerd op de volgende rechtsgebieden: Algemene Praktijk, Bestuursrecht, Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht, Litigation. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Het PILP-NJCM heeft een kantoorklachtenregeling. Ook  is het mogelijk een tuchtklacht in te dienen bij de Orde van Advocaten. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van de Orde van Advocaten Amsterdam

Het PILP-NJCM kan geen derdengelden ontvangen, omdat we geen stichting derdengelden ter beschikking hebben.

De advocaten bij het PILP-NJCM zijn individueel voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd