Over PILP

Het Public Interest Litigation Project (PILP), een onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), verkent de mogelijkheden van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.

Soms zijn de gebaande paden platgetreden. Soms helpt overleggen en lobbyen ‘alleen’ niet meer. Dan kan het nodig zijn om juridische stappen te zetten.

Het NJCM komt al decennia lang op voor de mensenrechten in Nederland. Dat doen de meer dan duizend leden door nieuw beleid en wetsvoorstellen te toetsen aan mensenrechtenstandaarden en door te rapporteren over de naleving van internationale en Europese verdragen. Ook organiseert het NJCM bijeenkomsten over actuele kwesties om de kennis van mensenrechten te vergroten.

Soms is dat allemaal niet voldoende. Daarom is het NJCM het PILP gestart, waarmee de mogelijkheden van strategisch procederen op het gebied van mensenrechten in Nederland worden verkend.

Strategische procederen voor mensen- en burgerrechten is het op een strategische manier inzetten van een juridische procedure om op deze wijze sociale, politieke of juridische veranderingen te proberen teweeg te brengen. Ook kan het individuen en minderheden een stem geven en degenen wier mensenrechten op het spel staan toegang tot het recht verschaffen.

De geselecteerde zaken binnen het PILP betreffen altijd één of meer mensenrechten en beogen het algemeen belang te dienen.

Privacyverklaring NJCM, versie 23 februari 2021

Het PILP is onderdeel van het NJCM. Lees hier de privacyverklaring van het NJCM.