Medestanders

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Universiteiten

Het PILP werkt op verschillende manieren samen met universiteiten. Zo verrichten studenten en law/legal clinics onderzoek voor PILP, waar wetenschappers en hoogleraren dat onderzoek controleren. Ook denken wetenschappers mee in brainstormsessies en fungeren ze als deskundigen in (de voorbereiding van) rechtszaken. PILP werkt nauw samen met de universiteiten die hieronder staan. De onderstaande universiteiten staan daarmee niet noodzakelijkerwijs achter het PILP als geheel en/of de afzonderlijke zaken die het PILP behartigt

Advocaten(kantoren)

Het PILP werkt met verschillende advocaten en advocatenkantoren samen. Advocaten wonen brainstormsessies bij, geven advies, leveren zaken aan, voeren zaken voor PILP en faciliteren de bijeenkomsten. Hieronder staan de advocatenkantoren, die we in dat kader zeer erkentelijk zijn.

Fondsen

PILP wordt financieel gesteund door: